Na jaką pomoc mogłyby liczyć centra badawcze oraz czy pieniądze są duże?

| 0
Aktualnie w finansowej perspektywie duży akcent kładzie się na badania i na wprowadzenie ich w firmach. Wsparciem na ten cel jest program Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z takiego wsparcia muszą wziąć udział w konkursie.
Można starać się o dotacje unijne na badania w obwieszczonym konkursie w ramach programu branżowego.
1 2 3