Okresowe przeglądy placów zabaw -jak często?

| 0
Place zabaw to punktu, w jakich często bawią się małe dzieci. Mają one zapewnić bezpieczną zabawę na powietrzu. Z tej przyczyny obowiązujące w naszym kraju prawo nakłada obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych placów zabaw.

Nowoczesna kuchnia
Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com
Peugeot
Autor: FotoSleuth
Źródło: http://www.flickr.com
Na administratorach placów zabaw spoczywa zadanie realizowania 3 rodzajów przeglądów okresowych. Regularne przeglądy, tzw. rutynowa kontrola placu zabaw – musi przeprowadzana być nie rzadziej aniżeli raz na tydzień. Ich celem jest zweryfikowanie defektów na terenie placu zabaw, będących konsekwencją, między innymi zaśmiecania, wandalizmu czy też negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych. W czasie rutynowej kontroli powinno się zatem sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń pod każdym kątem. Do przeprowadzania przeglądów regularnych zobowiązany jest zarządca placu zabaw, przykładowo posiadacz, osoba zarządzająca posiadłością bądź osoba przez nią wyznaczona. Okresowy przegląd placów zabaw to niezwykle istotna rzecz chroniąca nasze dzieci.
garnitur
Autor: Madalina Ungur
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola funkcjonalna powinna być przeprowadzona przynajmniej raz na 2-3 miesiące. Swoim zakresem obejmuje czynności związane z kontrolą rutynową, jak także oszacowanie stabilności oraz funkcjonalności wyekwipowania placu zabaw. Chodzi więc o zweryfikowanie stanu poszczególnych elementów przyrządów, a również stanu płotu, albo nawierzchni. Zgodnie z obowiązującym prawem, kontrolę musi przeprowadzić właściciel bądź zarządca nieruchomości czy osoba przez nich wyznaczona.

Coroczna kontrola podstawowa winna być przeprowadzana nie rzadziej aniżeli co 12 miesięcy. Jej zamierzeniem jest całościowa ocena poziomu bezpieczeństwa miejsca do zabaw. W trakcie inspekcji badany jest stan podłoży, stan zużycia urządzeń oraz nawierzchni.
Comments are closed.