Na jaką pomoc mogłyby liczyć centra badawcze oraz czy pieniądze są duże?

| posted in: Handel | 0
Aktualnie w materialnej przyszłości znaczny akcent kładzie się na badania i na wdrożenie ich w firmach. Wsparciem na taki cel jest program Inteligentny Rozwój. Biznesmeni zamierzający skorzystać z takiego wsparcia muszą brać udział w konkursie.
Można by starać się o dotacje unijne na badania w ogłoszonym konkursie w ramach programu branżowego.

bieżnik
Autor: Ian Barbour
Źródło: http://www.flickr.com
Badania muszą tyczyć się nowych rozwiązań, jakie byłyby stosowane do przewozów pasażerskich i towarowych. Wymogiem otrzymania pomocy materialnej jest wprowadzenie efektów obserwacji we własnej działalności albo udzielenie licencji na wykorzystywanie tych rozwiązań przez odmienne podmioty gospodarcze. Jeszcze odmiennym wyjściem jest sprzedaż tych rozwiązań na rynku. Jest jeszcze konkurs, w jakim o środki mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora chemicznego. W konkursie tym nie mogą wziąć udziału wielkie podmioty, zatem pieniądze do uzyskania są małe. Ale można by uzyskać trzydzieści mln PLN.
Należałoby zainteresować się tym, że jest prawdopodobne uzyskanie dofinansowania bardziej znaczącego niż typowe. Dla mikro firm może to być premia wynosząca 15 punktów procentowych. Jest to premia, jakiej okoliczności udzielania są przeróżne. W konkursie związanym z badaniami nad rozwiązaniem szynowego taboru jest jak największe rozpropagowanie rezultatów badań. W przypadku spółek działających w dziedzinie chemicznej warunkiem jest jak najwyższa współpraca w konsorcjum. W konkursach mogą wziąć udział przeważnie małe firmy, ponieważ z tworzonych centrów badawczo-rozwojowych będą korzystać przeważnie one same.

Dofinansowanie może zostać przyznane na kupno aparatury oraz tworzenie takich centrów z kupnem działki oraz robotami budowlanymi włącznie.

Jak sądzisz? Czy dane na omawiany temat są fascynujące? Jeśli tak, to przejrzyj tekst, a odnajdziesz w nim wiele genialnych wiadomości, które przykują Twą uwagę.

Do otrzymania jest kwota 41,36 mln złotych, a maksymalnie to 55% kosztów.

Comments are closed.